04.62534.238 info@maxwellcable.vn

Cáp Điện Lực Hạ Thế Có Lớp Giáp Kim Loại

Điện thoại tư vấn 04.62534.238
Chúng tôi sẽ trả lời bạn ngay Bấm vào để gửi mail

Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935 (IEC 60502-1), TCVN 6612 (IEC 60228)

Ngoài kích thước ghi trong bảng, có thể sản xuất các loại kích thước khác nhau theo yêu cầu của khách hàng.


 

Cáp Điện Lực Hạ Thế 1 - 4 Lõi, Ruột Đồng Ép Chặt, Cách Điện XLPE, Có Lớp Giáp Kim Loại Bảo Vệ, Vỏ Bọc PVC - Cu/XLPE/PVC/DSTA(DATA)/PVC - 0,6/1kV

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Cáp điện lực hạn thế


Cáp Điện Lực Hạ Thế 1-4 Lõi Ruột Đồng Không Ép Chặt, Cách Điện XLPE, Có Lớp Giáp Kim Loại Bảo Vệ, Vỏ Bọc PVC - Cu/XLPE/PVC/DSTA(DATA)/PVC - 0,6/1kV


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Cáp điện lực hạ thế


Sản phẩm khác