04.62534.238 info@maxwellcable.vn

Cáp Đồng Cách Điện PVC - Điện Áp 0,6/1kV

Điện thoại tư vấn 04.62534.238
Chúng tôi sẽ trả lời bạn ngay Bấm vào để gửi mail

Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935 (IEC 60502 - 1), TCVN 6612 (IEC 60228)

Cấu trúc: Ruột dẫn bằng đồng ủ, được bện tròn không ép chặt hoặc bện tròn ép chặt.

Cách điện PVC

Ngoài kích thước ghi trong bảng, có thể sản xuất các loại kích thước khác nhau theo yêu cầu của khách hàng.

 

Đặc tính kỹ thuật

Cap dong cách điện PVC

Sản phẩm khác