04.62534.238 info@maxwellcable.vn

Cáp Điện Lực Hạ Thế

Điện thoại tư vấn 04.62534.238
Chúng tôi sẽ trả lời bạn ngay Bấm vào để gửi mail

Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN (IEC 60502-1, TCVN 6612 (IEC 60228)

Ngoài kích thước ghi trong bảng, có thể sản xuất các loại kích thước khách nhau theo yêu cầu của khách hàng.


CÁP ĐIỆN LỰC HẠ THẾ 1-4 LÕI, RUỘT ĐỒNG ÉP CHẶT, CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ BỌC PVC - CU/XLPE/PVC 0,6/1KV

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Cáp điện lực

 


CÁP ĐIỆN LỰC HẠ THẾ 1-4 LÕI, RUỘT ĐỒNG KHÔNG ÉP CHẶT, CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ BỌC PVC - CU/XLPE/PVC 0,6/1KV

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

LOAI 1 LOI

Sản phẩm khác